COMUNICAT – PROCES ÎNVĂŢĂTORI – PLATA ORELOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Categorie: Noutăţi / Evenimente Publicat: Luni, 28 Septembrie 2015 Scris de Secretariat

În şedinţa din 23.09.2015, Curtea de Apel Iaşi a menţinut verdictul de admitere al Tribunalului Iaşi într-un dosar al USLIP Iaşi, în ceea ce priveşte plata suplimentară a orelor de educaţie fizică şi sport pentru învăţători.

Această decizie face trimitere la respectarea cu stricteţe a Legii Educaţiei Naţionale, art. 263, alin 7: În învăţământul primar orele de educaţie fizică prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate”, precum şi a Ordinului ministrului de Educaţie nr. 5.560/2011, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012 – 2013 – art. 12, alin. 4 şi 5: “La învăţământul primar, orele de educaţie fizică prevăzute în planurile – cadru de învăţământ sunt predate de profesorii cu studii superioare de specialitate conform art. 263, alin. 7 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. În unităţile de învăţământ în care, la nivel gimnazial, nu există profesori de specialitate pentru predarea unei limbi moderne, a curriculum-ului de limbă maternă, a religiei, a educaţiei plastice, a educaţiei muzicale sau a educaţiei fizice, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ decide, după consultarea responsabilului comisiei metodice/catedrei de specialitate, care dintre profesorii pentru învăţământul primar/institutorii, care fac dovada calificării prin diploma de studii, pot preda aceste discipline în regim de plata cu ora.”

Prin urmare, unităţile şcolare vor avea în vedere încadrarea corectă pentru profesorii de educaţie fizică, în sensul în care aceştia pot coborî şi la nivel primar pentru a-şi completa norma.

Dacă totuşi orele de educaţie fizică vor fi efectuate de către învăţători, acestea vor trebui plătite suplimentar în sistem de plata cu ora ca personal necalificat

Accesări: 4782
Website Security Test