PROTEST PROIECT PODCA

Categorie: Noutăţi / Evenimente Publicat: Joi, 29 Octombrie 2015 Scris de Secretariat

                              

Către,

Ministerul Educației şi Cercetării Ştiinţifice

 

Domnului Ministru Sorin Mihai Cîmpeanu

În atenția Doamnei Laura Chira – Manager de proiect

Monica Anisie - Director Inspecția Școlară

Robert Berezovski - Consilier Direcția Generală Management și Rețea Școlară

Dorim să vă aducem la cunoștință poziția Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași cu privire la proiectul strategic PODCA “Creșterea calității sistemului educațional preuniversitar din România prin implementarea de instrumente moderne de management și monitorizare”, SMIS 37655, privind managementul serviciilor publice din educație și gestiunea documentelor în vederea debirocratizării sistemului de învățământ preuniversitar.

Considerăm că prin implementarea proiectului mai sus menționat, se încalcă dreptul la viața privată prevăzut de dispozițiile art. 8 din CEDO, ale art. 26 și 53 din Constituția României, precum și drepturile privind protecția datelor cu caracter personal, reglementate prin Convenția de la Strasbourg din 28-01-2001, ratificată prin Legea 682/2001 și prin Legea 677/2001, motiv pentru care ne opunem cu vehemență aplicării acestuia.

În ceea ce privește documentele aferente portofoliilor cadrelor didatice, și anume, solicitarea furnizării de informații despre experiența anterioară nedidactică, apreciem aceste date ca fiind lipsite de relevanță, de pertinență, inadecvate și excesive , prin raportare la scopul în care sunt colectate. Nu poate exista nici o imixtiune, indiferent de forma pe care o îmbracă aceasta ( în cazul de față solicitarea și prelucrarea de informații ) din partea autorităților unui stat, în viața privată a unei persoane, decât în condițiile limitativ prevăzute în articolul 8 alin (2) din CEDO: „Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acesta este prevăzut de lege şi constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii, a moralei, a drepturilor şi a libertăţilor altora”. De asemenea, art. 18 al aceluiași act normativ, limitează restrângerea drepturilor prevăzute de Convenție, doar la scopul în care ele au fost reglementate: „ Restricţiile care, în termenii prezentei Convenţii, sunt aduse respectivelor drepturi şi libertăţi, nu pot fi aplicate decât în scopul pentru care ele au fost prevăzute.” În același sens, și dispozițiile art. 26 si 53 din Constituție, ocrotesc dreptul la viața privată și interzic restrângerea exercițiului unor drepturi: „Autorităţile publice respecta şi ocrotesc viaţa intima, familială şi privată” ( art. 26 alin. 1 ); Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.(2) Restrangerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratica. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.”

Datele cu caracter personal beneficiază și de o protecție specială, instituită prin Legea 677/2001 care stabilește că acestea pot fi prelucrate doar cu bună-credință, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și că „pot fi colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime” (art.4). În aceeași ordine de idei, aceste date trebuie să fie „adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate”, ori în cazul de față, nu există un fundament legal și nici o legătură de cauzalitate între scopul proiectului „ creșterea calității sistemului educațional” și solicitarea acestor informații privitoare la experiența anterioară nedidactică.

Atât timp cât nu au fost consultate cadrele didactice cu privire la manifestarea consimțământului în sensul autorizării sau nu a acțiunilor de furnizare și prelucrare a datelor cu caracter personal, nu putem decât să calificăm ca abuzive aceste măsuri și în contradicție cu dispozițiile art. 5 din Legea 677/2001: Orice prelucrare de date cu caracter personal (...)poate fi efectuată numai dacă persoana vizata şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare.”

O altă problemă de importanță primordială, o constituie solicitarea furnizării codurilor numerice personale ale cadrelor didactice. Astfel, conform prevederilor art. 8 din Legea 677/2001, Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală poate fi efectuată numai dacă:a) persoana vizata şi-a dat în mod expres consimţământul; saub) prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală.”

Cu privire la scopul implementării proiectului, nu putem vedea influența pe care colectarea tuturor acestor date și monitorizarea lor ar putea-o avea asupra creșterii calității sistemului educațional preuniversitar din România, mai ales în condițiile în care aceste acțiuni au la bază niște măsuri abuzive, neconforme cu dispozițiile legale.

Având în vedere toate argumentele aduse, considerăm că se impune de urgență, fie retragerea cerințelor formulate, fie explicarea mai nuanțată a beneficiilor concrete care rezultă din implementarea acestui proiect. Ne exprimăm nemulțumirea că Ministerul Educației și Cercetării tratează angajații din sistemul educațional ca pe o masă amorfă, incapabilă să înțeleagă cerințele și „beneficiile” unui astfel de proiect. Considerăm de asemenea că implicarea forțată a cadrelor didactice în acest demers este nelegală, aceștia neavând posibilitatea să-și exprime în niciun material consimțământul sau lipsa acestuia.

În speranța unei mai bune relaționări cu angajații din sistem, vă asigurăm de toată disponibilitatea sindicatului nostru, fundamentată însă, pe respect mutual.                                                      

Cu stimă,

Președinte USLIP Iași,

Prof. LAVINIU LĂCUSTĂ

Accesări: 2760
Website Security Test