Proiect P.O.D.C.A. - Răspuns către MECS cu privire la adresa nr. 1488/3.11.2015

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2015
Scris de Secretariat

Folder orange

În atenţia unităţilor şcolare vizate de proiectul PODCA SMIS 37655

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2015
Scris de Secretariat

Folder blue

Răspunsul managerului de proiect P.O.D.C.A. la solicitările noastre

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Marți, 03 Noiembrie 2015
Scris de Secretariat

Folder lila

PROTEST PROIECT PODCA

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2015
Scris de Secretariat

                              

Către,

Ministerul Educației şi Cercetării Ştiinţifice

 

Domnului Ministru Sorin Mihai Cîmpeanu

În atenția Doamnei Laura Chira – Manager de proiect

Monica Anisie - Director Inspecția Școlară

Robert Berezovski - Consilier Direcția Generală Management și Rețea Școlară

Dorim să vă aducem la cunoștință poziția Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași cu privire la proiectul strategic PODCA “Creșterea calității sistemului educațional preuniversitar din România prin implementarea de instrumente moderne de management și monitorizare”, SMIS 37655, privind managementul serviciilor publice din educație și gestiunea documentelor în vederea debirocratizării sistemului de învățământ preuniversitar.

Considerăm că prin implementarea proiectului mai sus menționat, se încalcă dreptul la viața privată prevăzut de dispozițiile art. 8 din CEDO, ale art. 26 și 53 din Constituția României, precum și drepturile privind protecția datelor cu caracter personal, reglementate prin Convenția de la Strasbourg din 28-01-2001, ratificată prin Legea 682/2001 și prin Legea 677/2001, motiv pentru care ne opunem cu vehemență aplicării acestuia.

În ceea ce privește documentele aferente portofoliilor cadrelor didatice, și anume, solicitarea furnizării de informații despre experiența anterioară nedidactică, apreciem aceste date ca fiind lipsite de relevanță, de pertinență, inadecvate și excesive , prin raportare la scopul în care sunt colectate. Nu poate exista nici o imixtiune, indiferent de forma pe care o îmbracă aceasta ( în cazul de față solicitarea și prelucrarea de informații ) din partea autorităților unui stat, în viața privată a unei persoane, decât în condițiile limitativ prevăzute în articolul 8 alin (2) din CEDO: „Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acesta este prevăzut de lege şi constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii, a moralei, a drepturilor şi a libertăţilor altora”. De asemenea, art. 18 al aceluiași act normativ, limitează restrângerea drepturilor prevăzute de Convenție, doar la scopul în care ele au fost reglementate: „ Restricţiile care, în termenii prezentei Convenţii, sunt aduse respectivelor drepturi şi libertăţi, nu pot fi aplicate decât în scopul pentru care ele au fost prevăzute.” În același sens, și dispozițiile art. 26 si 53 din Constituție, ocrotesc dreptul la viața privată și interzic restrângerea exercițiului unor drepturi: „Autorităţile publice respecta şi ocrotesc viaţa intima, familială şi privată” ( art. 26 alin. 1 ); Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.(2) Restrangerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratica. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.”

Datele cu caracter personal beneficiază și de o protecție specială, instituită prin Legea 677/2001 care stabilește că acestea pot fi prelucrate doar cu bună-credință, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și că „pot fi colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime” (art.4). În aceeași ordine de idei, aceste date trebuie să fie „adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate”, ori în cazul de față, nu există un fundament legal și nici o legătură de cauzalitate între scopul proiectului „ creșterea calității sistemului educațional” și solicitarea acestor informații privitoare la experiența anterioară nedidactică.

Atât timp cât nu au fost consultate cadrele didactice cu privire la manifestarea consimțământului în sensul autorizării sau nu a acțiunilor de furnizare și prelucrare a datelor cu caracter personal, nu putem decât să calificăm ca abuzive aceste măsuri și în contradicție cu dispozițiile art. 5 din Legea 677/2001: Orice prelucrare de date cu caracter personal (...)poate fi efectuată numai dacă persoana vizata şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare.”

O altă problemă de importanță primordială, o constituie solicitarea furnizării codurilor numerice personale ale cadrelor didactice. Astfel, conform prevederilor art. 8 din Legea 677/2001, Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală poate fi efectuată numai dacă:a) persoana vizata şi-a dat în mod expres consimţământul; saub) prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală.”

Cu privire la scopul implementării proiectului, nu putem vedea influența pe care colectarea tuturor acestor date și monitorizarea lor ar putea-o avea asupra creșterii calității sistemului educațional preuniversitar din România, mai ales în condițiile în care aceste acțiuni au la bază niște măsuri abuzive, neconforme cu dispozițiile legale.

Având în vedere toate argumentele aduse, considerăm că se impune de urgență, fie retragerea cerințelor formulate, fie explicarea mai nuanțată a beneficiilor concrete care rezultă din implementarea acestui proiect. Ne exprimăm nemulțumirea că Ministerul Educației și Cercetării tratează angajații din sistemul educațional ca pe o masă amorfă, incapabilă să înțeleagă cerințele și „beneficiile” unui astfel de proiect. Considerăm de asemenea că implicarea forțată a cadrelor didactice în acest demers este nelegală, aceștia neavând posibilitatea să-și exprime în niciun material consimțământul sau lipsa acestuia.

În speranța unei mai bune relaționări cu angajații din sistem, vă asigurăm de toată disponibilitatea sindicatului nostru, fundamentată însă, pe respect mutual.                                                      

Cu stimă,

Președinte USLIP Iași,

Prof. LAVINIU LĂCUSTĂ

USLIP IAŞI intentează o nouă acţiune judecătorească împotriva Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2015
Scris de Secretariat

   Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 49 / 2014, cadrele didactice cu o vechime de peste 25 de ani şi cu gradul didactic I au dreptul la reducerea normei cu 2 ore săptămânal, fără diminuarea salariului.

  Vă aducem la cunoştinţă faptul că până în prezent, acţiunile întreprinse de către USLIP Iaşi pentru alocarea fondurilor necesare plăţii celor 2 ore săptămânale, nu s-au soldat cu un răspuns oficial din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

  Din aceste considerente, urmează să promovăm acţiune în justiţie pentru obţinerea drepturilor cuvenite prin lege.

 Miercuri, 4.11.2015, la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, conducerea USLIP Iaşi va avea o nouă rundă de discuţii cu domnul ministru Sorin Cîmpeanu şi directorii Direcţiilor de specialitate din cadrul MECS pentru a clarifica situaţia celor aproximativ 300 de norme lipsă din organigrama judeţului Iaşi, care ar mai fi necesare pentru a respecta cu stricteţe Legea Educaţiei Naţionale. 

AVANSĂM CU PAŞI REPEZI! DEMERSURILE NEGOCIERILOR COLECTIVE LA NIVEL DE UNITATE IAU AMPLOARE

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2015
Scris de Secretariat

        În săptămâna 19 – 24 octombrie 2015, la nivelul judeţului Iaşi s-au semnat Contracte Colective de Muncă la nivel de unitate cu Liceul Tehnologic Cozmeşti, GPP 1, Colegiul Naţional de Artă “Octav Băncilă” şi Colegiul Tehnic “I. C. Ştefănescu”.

        Ne exprimăm speranţa că demersurile noastre vor avea finalitatea dorită până cel mai târziu la sfărşitul lunii noiembrie 2015.

            Colegiul Naţional de Artă “Octav Băncilă” Iaşi

12177454 804901802965443 327535155 o

ZdI: "În premieră în judeţul Iaşi, s-a semnat un Contract Colectiv de Muncă la o şcoală"

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2015
Scris de Secretariat

În premieră în judeţul Iaşi, la începutul acestei luni s-a semnat primul Contract colectiv de muncă la nivel de unitate. Este vorba de Colegiul „Emil Racoviţă“, care a organizat o întâlnire cu sindicaliştii.

„Este un lucru extraordinar faptul că s-a semnat acest contract. Noi am clarificat multe lucruri cu privire la modul în care poate fi întrerupt un contract de muncă, timpul liber şi de muncă al angajatului, am stabilit care zile, în plus faţă de cele de la stat, vor fi libere, s-au negociat anumite drepturi salariale... Dacă ni se vor da, le vom da şi noi mai departe, cum e cu cele două ore scăzute din program. Şi aici vorbim de cele 16 ore pentru persoanele cu mai mult de 25 de ani vechime. Dacă bugetul ne va permite, vom plăti şi munca peste program, însă în prezent nu putem recompensa decât cu timp liber. Am mai discutat aspecte legate de securitatea în muncă şi formarea profesională, pornind de la portar şi până la conducere. Am negociat într-o manieră elegantă, şi cred că, dacă nu am avea acest contract în faţă, abia atunci ar fi o problemă“, spune Paula Gavrilescu, directorul colegiului.

Liderii de sindicat speră ca acest exemplu să fie urmat şi de alte instituţii, în special de şcoli.

„Suntem pregătiţi ca în următoarele două luni să semnăm şi cu celelalte 170 de unităţi şcolare de la nivelul judeţului Iaşi, în care USLIP este reprezentativ, contracte colective la nivel de unitate“, a specificat Laviniu Lăcustă, preşedintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi.

EVENIMENT ISTORIC

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Joi, 08 Octombrie 2015
Scris de Secretariat

În premieră în judeţul Iaşi, astăzi, 8.10.2015, la Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” din Iaşi, s-a semnat primul Contract Colectiv de Muncă LA NIVEL DE UNITATE.

Suntem pregătiţi ca în următoarele două luni să semnăm şi cu celelalte 170 de unităţi şcolare de la nivelul judeţului Iaşi, în care USLIP-ul este reprezentativ, contracte colective la nivel de unitate.

 

12092509 798252690297021 1747517515 n

COMUNICAT - Ziua Mondială a Educaţiei - 5 OCTOMBRIE 2015

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Joi, 01 Octombrie 2015
Scris de Secretariat

pdf

COMUNICAT – PROCES ÎNVĂŢĂTORI – PLATA ORELOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2015
Scris de Secretariat

În şedinţa din 23.09.2015, Curtea de Apel Iaşi a menţinut verdictul de admitere al Tribunalului Iaşi într-un dosar al USLIP Iaşi, în ceea ce priveşte plata suplimentară a orelor de educaţie fizică şi sport pentru învăţători.

Această decizie face trimitere la respectarea cu stricteţe a Legii Educaţiei Naţionale, art. 263, alin 7: În învăţământul primar orele de educaţie fizică prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate”, precum şi a Ordinului ministrului de Educaţie nr. 5.560/2011, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012 – 2013 – art. 12, alin. 4 şi 5: “La învăţământul primar, orele de educaţie fizică prevăzute în planurile – cadru de învăţământ sunt predate de profesorii cu studii superioare de specialitate conform art. 263, alin. 7 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. În unităţile de învăţământ în care, la nivel gimnazial, nu există profesori de specialitate pentru predarea unei limbi moderne, a curriculum-ului de limbă maternă, a religiei, a educaţiei plastice, a educaţiei muzicale sau a educaţiei fizice, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ decide, după consultarea responsabilului comisiei metodice/catedrei de specialitate, care dintre profesorii pentru învăţământul primar/institutorii, care fac dovada calificării prin diploma de studii, pot preda aceste discipline în regim de plata cu ora.”

Prin urmare, unităţile şcolare vor avea în vedere încadrarea corectă pentru profesorii de educaţie fizică, în sensul în care aceştia pot coborî şi la nivel primar pentru a-şi completa norma.

Dacă totuşi orele de educaţie fizică vor fi efectuate de către învăţători, acestea vor trebui plătite suplimentar în sistem de plata cu ora ca personal necalificat

Website Security Test