Parteneriat cu SES Moldova

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Luni, 20 Ianuarie 2014
Scris de Administrator

pdf

Conversia profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru obţinerea unei noi specializări

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Marți, 07 Ianuarie 2014
Scris de Administrator

În atenţia membrilor de sindicat

Vă informăm că la data de 12 decembrie 2013, a fost încheiat protocolul de colaborare între USLIP Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, cu privire la proiectul „Conversia profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru obţinerea unei noi specializări”.

Începând cu anul universitar 2014-2015, cadrele didactice din judeţul Iaşi au posibilitatea urmării cursurilor organizate în cadrul proiectului, la finalul cărora vor dobîndi o nouă specializare, fiind eliberată o diplomă de conversie însoţită de un supliment care să confirme obţinerea acestei specializări şi care va fi aprobată prin ordin al Ministerului Educaţiei Naţionale, după promovarea examenului final de absolvire.

Până la acest moment, 8 facultăţi din cadrul universităţii A.I.CUZA au confirmat implicarea în proiect: Facultatea de Litere, Facultatea de Fizică, Facultatea de Biologie, Facultatea de Educaţie fizică şi Sport, Facultatea de Geografie, Facultatea de Matematică, Departamentul Psihopedagogie din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Sesiunea de admitere se va organiza în lunile iunie- septembrie 2014, durata studiilor va fi de 3 semestre pentru disciplinele din aceeaşi arie curriculară şi 4 semestre pentru discipline din arii curriculare diferite. La finalizarea cursurilor, absolvenţii vor primi, în funcţie de durata studiilor (3 sau 4 semestre) 90 sau 120 de credite.

Taxele aferente acestui proiect, ce urmează a fi stabilite în perioada următoare, vor fi suportate de către cadrele didactice participante la proiect, cu menţiunea că USLIP Iaşi va demara negocieri la nivelul instituţiilor centrale pentru obţinerea unei diminuări a acestei taxe, într-o formă agreată de Ministerul Educaţiei, propunerea noastră a fost în sensul emiterii unor vouchere care să cuprindă reducerea menţionată, fără a avea însă, garanţia reuşitei acestui demers.

Cursurile de conversie vor putea fi urmate doar de către persoanele care au absolvit deja o formă de învăţământ superior, în acest sens Universitatea A.I. Cuza a impus condiţia ca participanţii la proiect să fie absolvenţi ai acestei instituţii.

Desfăşurarea programelor de conversie va debuta în anul universitar 2014-2015, până la acea dată, vor fi elaborate programele de studiu cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale, va fi stabilit cuantumul taxei de şcolarizare, precum şi forma de învăţământ în care vor fi organizate studiile: zi/ frecvenţă redusă /fără frecvenţă, informaţii care vă vor fi aduse la cunoştinţă în cel mai scurt timp.

Preşedinte

Prof. Laviniu Lăcustă

pdf

Problema navetei

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Marți, 07 Ianuarie 2014
Scris de Administrator

În atenția unităților școlare din mediul rural și în mod special a unităților școlare din comunele în care primăriile nu decontează naveta,

Prin prezenta, vă anunțăm că există posibilitatea, conform Legii nr. 356/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2014, să achitați decontul de navetă pentru cadrele didactice în conformitate cu prevederile art. IV din anexă - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale, alin. 5 - din economiile înregistrate din unitățile de învățământ preuniversitar de stat la această categorie de cheltuieli, se pot deconta cheltuieli cu naveta cadrelor didactice, pe perioada cursurilor, în limita distanței de 50 km și în limita sumei de 26 lei / cadru didactic / lună pentru distanța de 3 km. Pentru distanțele ce depășesc 3 km, până la 50 km, suma de 26 lei / cadru didactic / lună se suplimentează cu 2 lei pentru fiecare kilometru.

Conform Legii Educației Naționale nr. 1 / 2011, art. 105, alin. 2, litera f, obligația primăriei de a deconta naveta cadrelor didactice rămâne în vigoare.

Aducem în atenția serviciilor contabilitate să aibă în vedere posibilitatea de a completa sau plăti integral naveta din această categorie de cheltuieli, în cazul în care există deficiențe în acordarea acestor sume.

Preşedinte,

prof. Laviniu Lǎcustǎ

 

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ amână greva generală

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Joi, 05 Decembrie 2013
Scris de Administrator

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Comunicat

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ amână greva generală

 

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (F.S.L.I.) a început din data de 25 noiembrie a.c. un referendum de consultare a membrilor de sindicat, prin care aceștia să-și exprime opțiunea privind greva generală începând cu data de 9 decembrie 2013, data la care, dacă lucrurile ar fi decurs normal din punct de vedere politic, ar fi trebuit să intre în dezbaterea Plenului Parlamentului proiectul bugetului de stat pe anul 2014.

Scandalul politic la nivel înalt generat tocmai de acest proiect de lege a condus la adoptarea, în mod nejustificat, a Legii Bugetului de Stat pe anul 2014, după mai puțin de 20 de ore de dezbatere în Parlament.

Având în vedere timpul scurt pe care l-au avut la dispoziție sindicatele afiliate pentru a-i consulta pe toți cei 173.000 de membri, nu s-a reușit consultarea în integralitate a tuturor acestora.

Conform datelor primite de la sindicatele afiliate, din cei aproximativ 70% din membrii consultați, aproximativ 50% s-au exprimat pentru declanșarea grevei generale începând cu 9 decembrie 2013.

Ținând cont de cele prezentate mai sus și având în vedere că o grevă generală se poate declanșa dacă cel puțin 50% din totalul membrilor de sindicat își exprimă opțiunea pentru această formă de protest, se impune ca greva generală să se amâne.

Rezultatele parțiale ale acestui referendum scot în evidență un lucru clar: starea de nemulțimire în rândul salariaților din învățământ este foarte mare și, conform acestor rezultate și a numeroaselor mesaje pe care le primim din rândul membrilor de sindicat, greva generală trebuie amânată pentru semestrul al-II-lea al acestui an școlar.

Amânarea grevei generale pentru semestru al doilea al acestui an şcolar

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Joi, 05 Decembrie 2013
Scris de Administrator

În atenţia membrilor de sindicat ai USLIP Iaşi

Vă informăm că până astăzi, 05 decembrie 2013, am primit opţiunea “pentru /împotriva” declanşării grevei generale din aproximativ 160 de unităţi şcolare cu personalitate juridică, însumând un număr de 5000 membri de sindicat ai USLIP Iaşi.

Din totalul opţiunilor exprimate 4018 persoane au optat pentru declanşarea grevei generale. 18 unităţi şolare nu ne-au transmis până în acest moment situaţia cerută. Procentul pentru grevă raportat la întregul efectiv USLIP este de 60%.

Având în vedere contextul politic de la nivel naţional marcat de disensiunile pe tema bugetului de stat dintre guvern şi preşedinţie precum şi timpul scurt pe care majoritatea organizaţiilor judeţene l-au invocat pentru realizarea acestei consultări, printr-un comunicat al federaţiei la care suntem afiliaţi, s-a hotărât amânarea grevei generale pentru semestru al doilea al acestui an şcolar.

Mulţumim pentru promptitudinea şi hotărârea de care aţi dat dovadă întrucât prin raportare la statistica naţională cele 4018 opţiuni pro grevă exprimate, plasează judeţul Iaşi pe locul I.

Acest procent ne dă încredere că organizaţia noastră se va afla în prima linie a luptei pentru obţinerea drepturilor ce ni se cuvin.


Cu respect,
Preşedinte
prof. Laviniu Lăcustă

Referendum pentru declanșarea grevei generale în învățământ

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Luni, 25 Noiembrie 2013
Scris de Administrator

USLIP Iași derulează în săptămâna 25 – 29 noiembrie 2013 referendumul pentru consultarea membrilor de sindicat privind oportunitatea declanșării grevei generale în învățământ începând cu 9 decembrie 2013.

UslipIasi.ro

Informare privind dezbaterea: "Educaţia românească. Realităţi şi soluţii"

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Vineri, 22 Noiembrie 2013
Scris de Administrator

Joi, 21 noiembrie 2013, la Palatul Parlamentului s-a desfăşurat dezbaterea : "Educaţia românească. Realităţi şi soluţii"la care au fost prezenţi: domnul Ministru al Educaţiei Remus Pricopie, preşedintele Comisiei de Învăţământ domnul Tâlvăr Angel, unul dintre consilierii domnului prim-ministru Victor Ponta, preşedintele Comisiei de Muncă din Senat domnul Liviu Pop.

Din partea sindicatelor au participat membrii Colegiului Naţional al Liderilor FSLI, precum şi reprezentantul USLIP Iaşi, preşedinte, prof. Laviniu Lăcustă.

Domnul ministru Remus Pricopie a făcut referire la faptul că în anul 2014 bugetul alocat învăţământului va fi de 3,4 % din P.I.B, ceea ce în sumă fixă înseamnă 21,2 miliarde lei. Procentul alocat de guvern educatiei a fost considerat insuficient de către partea sindicală, având în vedere nevoile sistemului, creşterea faţă de anul bugetar precedent fiind de doar 5 procente, dacă excludem hotărârile judecătoreşti în sumă de aproximativ 1 miliard de lei.

Singura certitudine din expunerea ministrului educaţiei vizează posibilitatea ca începând cu anul 2014 banii pentru decontul de navetă să fie prevăzuţi la capitolul bugetar "cheltuieli de personal".

În materialul audio ataşat puteţi asculta întreaga expunere a domnului ministru Remus Pricopie.

Reprezentanţii sindicatelor prezente la dezbatere au prezentat statistici comparative din care reiese foarte clar faptul că învatamantul în România primeşte cel mai mic procent din cel mai mic produs intern brut, dacă facem abstracţie de Bulgaria.

S-a discutat situaţia palatelor copiilor precum şi despre riscul desfiinţării acestor instituţii în contextul trecerii în subordinea consiliilor judeţene.

Ţinând cont de faptul că dezbaterea nu a adus angajamente ferme din partea Ministerului Educaţiei cu privire la revendicările noastre, hotărârea Colegiului Liderilor din 20 noiembrie 2013, privind referendumul pentru declanşarea grevei generale, a rămas valabilă.

Miting Bucureşti - 6 noiembrie 2013

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Joi, 07 Noiembrie 2013
Scris de Administrator

Miercuri, 6 noiembrie 2013, a avut loc la Bucureşti un miting de amploare la care a fost prezentă şi o delegaţie USLIP Iaşi.

"Salvaţi Educaţia!"

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Joi, 24 Octombrie 2013
Scris de Administrator

Joi, 24.10.2013, în intervalul orar 12:00 - 12:30 a avut loc în faţa Prefecturii Iaşi o acţiune de pichetare organizată de USLIP Iaşi sub deviza "Salvaţi Educaţia!".

Şedinţă cu liderii de sindicat

Categorie: Noutăţi / Evenimente
Publicat: Joi, 24 Octombrie 2013
Scris de Administrator

Vineri, 25 octombrie 2013, ora 16:00, va avea loc în Sala Mare a Casei de Cultură a Sindicatelor Iași cu sediul în Bulevardul Socola nr. 134, şedinţa cu liderii de sindicat.

Invitaţi:

  • Prof. Gheorghe Isvoranu
  • Inspector Şcolar General: Prof. Dr. Camelia Gavrilă
  • Președintele Consiliului Județean: Cristian Adomniței
  • Primarul Municipiului Iași: Ing. Gheorghe Nechita
  • Senator prof. Liviu Marian Pop

 

Website Security Test